Voorwaarden voor betaling, levering, retour en refund

Uw bestelling

Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan dat u bekend bent met de hier genoemde voorwaarden van Aromedicare voor betaling, levering, retour en refund.

Na het plaatsen van uw bestelling in de webwinkel krijgt u een e-mail ter bevestiging.
Wij verzoeken u uw adresgegevens voor de aflevering van de goederen goed te controleren, daar wij niet verantwoordelijk zijn voor het foutief aanleveren van adresgegevens of voor het niet tijdig doorgeven van adreswijzigingen.
Bij bestellingen waarbij het totale orderbedrag meer dan €10,00 bedraagt, worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
Indien het totale orderbedrag €10,00 of minder bedraagt, worden voor de levering van de producten verzendkosten (€6,95) in rekening gebracht.

Na ontvangst van uw betaling zullen wij overgaan tot levering van de producten.
Alle op de site vermelde prijzen zijn in euro’s (€), inclusief het voor het product geldende btw tarief en exclusief de verzendkosten.
Aromedicare tracht de website zo actueel mogelijk te houden, maar mocht een artikel onverhoopt niet te leveren zijn, dan vervalt daarmee uw bestelling.
Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen.
De gegevens op de website zijn met de grootste zorg samengesteld, toch zijn prijs- en typefouten voorbehouden.

Retour- en refund

Herroepingsrecht - Retourneren & 14 dagen bedenktermijn

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Voor producten waar hygiëne van belang is, zoals oliën, cosmetica , crèmes, en andere gesealde producten, geldt dat deze enkel ongeopend en in ongeschonden staat geretourneerd mogen worden. Artikelen waarvan de veiligheidsverpakking is verbroken kunnen derhalve niet worden geretourneerd zonder dat hier nadrukkelijk contact over is geweest met Aromedicare. Speciaal op maat gemaakte goederen kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Het herroepingsrecht oefent u uit door ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourneren

Wilt u 1 of meerdere artikelen retourneren?
Neem dan contact op met ons via e-mail : info@aromedicare.nl of telefonisch op: +31 (0)495 49 53 13 van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur.
U ontvangt van ons dan de informatie met de gegevens voor het versturen van de retourzending en stemmen eventuele alternatieven af voor retourzending.
Voor het retourneren kunnen de producten inclusief alle toebehoren, vergezeld van kopie van factuur/pakbon en in een deugdelijke verpakking terug gestuurd worden aan Aromedicare.
Ons retouradres is:
Aromedicare
‘t Inne 7
6021 DA Budel
Nederland

Zorg voor voldoende frankering van de retourzending. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet in ontvangst worden genomen. Op de verzendkosten voor de retourzending wordt door Aromedicare geen restitutie verleend, tenzij het een uitdrukkelijke fout van Aromedicare betreft. Er wordt wel restitutie verleend op de verzendkosten die zijn betaald door u toen de bestelling is geplaatst. Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van betreffende goederen terugbetaald op het opgegeven rekeningnummer. Natuurlijk is het ook mogelijk om vervangende producten voor het openstaande bedrag te bestellen.

Wettelijke garantie

Alle verkochte producten vallen onder de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u, als consument, er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Verkeerd of kapot product ontvangen?

Wij doen onze uiterste best om de juiste producten te versturen. Er bestaat echter altijd een kleine kans dat er iets mis gaat. En ook dan zullen we ons uiterste best doen om dit naar tevredenheid op te lossen.
Mocht u een verkeerd of een kapot product ontvangen dan vragen wij u om eerst contact met ons op te nemen om de afhandeling ervan met u af te stemmen. Per situatie zal bekeken worden wat de voordeligste en eenvoudigste manier is om dit naar tevredenheid op te lossen en zal door Aromedicare worden aangegeven of retourzending door u noodzakelijk is.
Indien retourzending noodzakelijk is, dan dienen (bij een verkeerd ontvangen product) de goederen ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd terug gestuurd te worden naar Aromedicare. De directe kosten voor de retourzending in het geval wij een verkeerd of kapot artikel hebben verstuurd zijn voor Aromedicare. Dit geldt ook voor de kosten voor de verzending naar u toe.